Aplikacja saldeoSMART

Zeskanuj dokumenty i prześlij je do odczytu w SaldeoSMART
Dokumenty po zeskanowaniu zostają automatycznie przekazane do osoby odpowiedzialnej za ich obsłużenie. Możliwe jest także dodanie dokumentów z pliku, jeśli Klient tak właśnie dostarcza je do biura. Pojawienie się nowych dokumentów komunikowane jest przesłanie wiadomości email na wskazany adres.
Sprawdź poprawność danych i zapisz dokument
Aplikacja umożliwia, poza weryfikacją odczytywanych danych, dodawani kategorii, opisu na dokumencie oraz przypisanie dokumentu do odpowiedniego rejestru. Dzięki maksymalnemu dopracowaniu informacji o księgowaniu w SaldeoSMART przenoszone do programu FK dokumenty są uzupełniane o wszystkie niezbędne dane do księgowania.

Eksportuj dane z SaldeoSMART do programu FK
Po zatwierdzeniu dokumentów SaldeoSMART udostępnia pliki do importu – zgodny z systemem, na którym pracuje Biuro. Dzięki dokładnym schematom, kategoriom a nawet wymiarom etap importu przebiega szybko i bardzo skutecznie. Dla znacznej ilości programów FK SaldeoSMART posiada automatyczne integracje.

To w dużym uproszczeniu. Praca z tym modułem polega na dodawaniu dokumentów w formie obrazu (pdf, jpg, png) do Saldeo i obsłużeniu ich poprzez platformę. Dzięki integracji z większością programów FK, po „okresie nauki” aplikacji możliwe jest skrócenie czasu pracy z dokumentami o 50%.

Dodawanie dokumentów możliwe jest na kilka sposobów;

⦁ Skanowanie faktur papierowych
⦁ Dodawania dokumentów z pliku przez pracownika Biura
⦁ Dodawanie dokumentów przez Klienta
⦁ Dodawanie dokumentów poprzez zdjęcie (aplikacja udostępnia wersję mobilną zarówno na iOS jak i Android)

Weryfikacja dokumentów przebiega w oparciu o dane z programu FK, którymi zasilona jest aplikacja SaldeoSMART. To w tym etapie wskazujemy jakim rodzajem dokumentu aktualnie się zajmujemy. Poprzez kategoryzację i uszczegółowiony o wymiary plan kont praca ta zostaje znacznie usprawniona i pozbawiona błedów ludzkich – jak choćby „literówki”. Podgląd dokumentu jest cały czas możliwy, zarówno w trakcie jest obrabiania jak i po zakończeniu czy wręcz wyeksportowaniu. Nie ma konieczności sięgania po segregator w celu sprawdzenia jakichś szczegółów faktury.

Księgowanie odbywa się poprzez pobierane do programu FK pliki. Dla znacznej większości popularnych programów udostępnione zostały dodatki integracyjne, a tam gdzie ich nie ma, dzięki szablonom importu, proces ten przebiega szybko i w zasadzie niezauważalnie dla pracownika
Lista intergacji https://www.saldeosmart.pl/biuro/integracje. (czy możemy dodac taka liste na naszą strone?) bez informacji, ze to z Saldeo?
Poprzez SaldeoSMART możemy także odczytać wyciąg bankowy lub listę transakcji. Plik w wyciągiem pobrany do pdf bezpośrednio z udostępnionej bankowości internetowej, zmianiany jest na odczytywaną z niemal 100% skutecznością listę transakcji. Nie ma potrzeby weryfikowania danych z wyciągu, wystarczy tylko dokonać rozliczenia w programie FK.
OBIEG DOKUMENTÓW
OBIEG DOKUMENTÓW – panel stworzony na kanwie odczytu dokumentów. Po dokonaniu OCR można go przekazać dalej, w celu przeprowadzenia zdefiniowanej wcześniej ścieżki obiegu.

W pełni dostosowany do struktury w firmie, szyty na miarę. Aplikacja automatycznie rejestruje dokumenty  oraz umożliwia ich dodawanie poprzez aplikację lub mail. Podobnie jest przy Odczycie dokumentów – tworzone jest centralne archiwum dokumentów, dostępne online 24/7. Dzięki złożonym mechanizmom wyszukiwania możliwe jest tworzenie roznego rodzaju zestawień oraz raportów. Aplikacja jest w pełni zintegrowana z programami księgowymi znajdującymi się na liscie integracji – listę znajdziesz tu. (ty chciałabym żeby „tu” było odnośnikiem do listy intergacji.)

Najważniejsze cechy Obiegu dokumentów to możliwość stworzenia niezależnych obiegów dokumentów dla wielu firm. Utożsamienie poszczególnych dokumentów do właściwego typu oraz ujęcie w procesie zarówno osob z biura jak i po stronie Klienta. Mozliwosc nadawania uprawnień pracownikom w oparciu o ich rolę w procesie.

Niewątpliwoą korzyścią modułu jest możliwość obsłużenia przedsiębiorstw z mocno rozbudowaną strukturą, uporządkowanie pracy z dokumentami oraz przygotowanie centralnego archiwum dokumentów.
KOMUNIKACJA Z KLIENTEM
Platforma do komunikacji biura rachunkowego i jego klientów z dostępem online do informacji o rozliczeniu księgowym, programem do wystawiania faktur oraz elektronicznym archiwum z dokumentami klienta.

Korzyści do Klientów Biura:
⦁ Aplikacja do wystawiania faktur oraz wysyłania ich mailem bezpośrednio do odbiorcy. Aplikacja posiada także możliwość wysyłania szybkich płątnosci.
⦁ Archiwum dokumentów dostępne jest 24/7 a dzięki rozbudowanej wyszukiwarce, znalezienie interesującego dokumentu jest bardzo proste.
⦁ Klient uzyskuje dostep do rozliczeń przygotowanych przez Biuro Rachunkowe. Dzięki temu budowana jest historia wyników firmy. Od przychodów i kosztów, poprzez kontrolę płatności podatków i składek na prostych procesach windykacyjnych skończywszy.
⦁ Oszczednośc czasu wynikająca z mozliwosci przekazywania dokumentów w wersji elektronicznej a nie jak dotychczas – papierowej.
⦁ SaldeoSMART umożliwia utworzenie teczek pracowniczych, w których przechowywać należy dokumenty dot. akt pracowniczych. Opcja ta umozliwia dodawanie listy płac.
⦁ System, dzięki archiwizacji danych, umozliwia bieżące prezentowanie szacowanego wyniku finansowego we wskazanym okresie. Dzięki temu, Klient w każdej chwili może sprawdzić jak się ma jego Biznes.

Korzyści dla Biura Rachunkowego:
⦁ Brak konieczności „obrabiania” wystawionych poprzez aplikację faktur sprzedaży; dzięki integracji dokumenty takie znajdują się od razu w programie FK.
⦁ Wystawianie dokumentów poprzez aplikację nie wyklucza mozliwosci dodawani faktur poprzez skany czy w formie załączników pdf. Dzięki wielu mozliwosciom zasilania aplikacji danymi – powstaje baza z dostępem 24/7.
⦁ Biuro Rachunkowe dzięki współpracy z SaldeoSMART zyskuje w oczach potencjalnych Klientów. Postrzegane jest jako nowoczesne i otwarte na Klientów. Poza tym oszczędność czasu sprawia, że Biuro znajduje przestrzeń na kolejnych Klientów.
⦁ Aplikacja SaldeoSMART jest dziecinnie prosta w obsłudze. Jedyne wymaganie to… komputer z dostępem do internetu. Dalej jest już tylko łatwiej;  świetną opcją jest także dodanie przez Biuro Rachunkowe na swojej stronie www opcji logowania dla Klientów;


ASYSTA Bartosz Piotrzkowski
ul. Topolowa 1, 83-332 Borowo, NIP: 589-169-13-61
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram